Περίπτωση Α: Η εκτύπωση γίνεται απευθείας από τον βιοχημικό, ή από τον αιματολογικό όταν αυτός είναι συνδεδεμένος με τον βιοχημικό

Πως επιλέγω το μοντέλο του εκτυπωτή;

Αν το εικονίδιο του εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στην οθόνη του vettest, ή ο εκτυπωτής σας τυπώνει ακατανόητους χαρακτήρες πρέπει να επιλέξετε το μοντέλο του εκτυπωτή σας μέσα από το μενού του βιοχημικού:

  1. Από την κεντρική οθόνη πατήστε 5 (settings) -> 4 (Printer Settings) -> 5 (Select Printer Type)
  2. Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σας
  3. Πατήστε το C μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

Πως βάζω να εκτυπώνονται τα στοιχεία του ιατρείου μου;

Τα στοιχεία του ιατρείου θα εμφανίζονται στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων, εφόσων αυτή γίνεται στον εξωτερικό εκτυπωτή και όχι στον θερμικό. Για να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά:

  1. Από την κενrρική οθόνη πατήστε 5 (settings) -> 4 (Printer Settings) -> 2 (Clinic Name/Address)
  2. Θα σας εμφανίσει τα στοιχεία που εκτυπώνονται τώρα – Αν είστε ικανοποιημένοι πατήστε το C για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αλλιώς πατήστε το E για να τα επεξεργαστείτε
  3. Γράψτε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται. Μπορείτε να γράψετε μέχρι και 4 γραμμές (πατήστε το Ε για να περάσετε στην επόμενη, αν μία γραμμή τη θέλετε κενή πατήστε το Ε χωρίς να έχετε γράψει κάτι) και μόνο λατινικούς χαρακτήρες
  4. Αν θέλετε να σβήσετε τελείως το κείμενο (πχ σε αναλυτές αντικατάστασης) απλά αφήστε όλες τις γραμμές κενές (ή σβήστε το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας το C) και πατήστε το Ε

Τα στοιχεία αυτά γράφονται στη μνήμη του αναλυτή, οπότε δε χρειάζεται να τα ξαναγράφετε κάθε φορά που αλλάζετε τη δισκέτα

Πως απενεργοποιώ/ενεργοποιώ την αυτόματη εκτύπωση;

Η ρύθμιση αυτή επιρεάζει τόσο τον εξωτερικό, όσο και τον θερμικό εκτυπωτή. Για να την αλλάξετε, από το αρχικό μενού:

  1. Πατήστε 0 (service menu) -> 4 (Software switches)
  2. Πατήστε το 6 (Print results) ώστε η τιμή του να γίνει on ή off, ανάλογα με την επιλογή σας
  3. Πατήστε το C για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

 

Πως βάζω κενές γραμμές πριν την εκτύπωση;

Για τους εξωτερικούς εκτυπωτές, μπορείτε να ορίσετε να μένουν κενές γραμμές πριν την εκτύπωση, ώστε να μην υπερκαλύπτεται το λογότυπο της κλινικής σας πάνω στο χαρτί. Για να το αλλάξετε, από το κεντρικό μενού πατήστε 5 (Settings) -> 4 (Printer Settings) -> 4 (Letter Head Lines) και δηλώστε πόσες κενές γραμμές θέλετε να αφήνει

Ποιοι εκτυπωτές είναι συμβατοί με τον αναλυτή;

Δεν είναι όλοι οι εκτυπωτές συμβατοί με τον βιοχημικό αναλυτή, ακόμα κι αν έχουν παράλληλη θύρα. Για τη δική σας διευκόλυνση, ακολουθεί μια λίστα με δοκιμασμένους εκτυπωτές:

Αναλυτής HP Canon Άλλοι
Vettest HP610, HP612, HP648C, HP3820, HP5550, HP5650, HP6000, HP6122, HP69402, HP2035P 200, 200e, 200ex, 210, 240, 250 EPSON LQ570STAR LC100+

EPSON LX +II

VetAutoread1 HP610, HP612, HP648C, HP3820, HP5550, HP5650, HP6000, HP6122, HP61002, HP69402 200, 200e, 20ex, 210, 240, 250 EPSON LQ570

 

1: Για σύνδεση απευθείας στον VAR. Απαιτείται έκδοση λογισμικού 4.3

2: Απαραίτητη η αγορά προσαρμογέα LTP2USB

 

Περίπτωση Β: Η εκτύπωση γίνεται απευθείας από τον αιματολογικό

Στη περίπτωση αυτή δεν υπάρχει εγκατεστημένος βιοχημικός, ή δεν είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους – και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε συνδέσει συμβατό εκτυπωτή στη παράλληλη θύρα του QBC autoreader.

Περίπτωση Γ: Χρησιμοποιείται το σύστημα IVLS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε usb εκτυπωτή θέλετε (inkjet, matrix, laser), αρκεί να είναι συμβατός με windows xp (ή windows 7 ανάλογα το μηχάνημα – μπορείτε να δείτε την έκδοση του λειτουργικού σας στην άδεια χρήσης που συνοδεύει τον υπολογιστή). Ενδεχομένως να χρειαστεί να εγκαταστήσετε και τους αντίστοιχους οδηγούς στο σύστημά σας