Τι χρειάζομαι για να λειτουργήσω το εμφανιστήριο;

Το εμφανιστήριο χρησιμοποιεί μια αντίσταση 50W προκειμένου να φέρει τα υγρά στη σωστή θερμοκρασία εμφάνισης (~22oC). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει μέσα στο σκοτεινό θάλαμο να έχετε εγκαταστήσει μια απλή πρίζα. Επίσης, καιπριν το γεμίσετε, καλό θα ήταν να το τοποθετήσετε πάνω σε ένα χαμηλό τραπεζάκι (~0,5m), έτσι ώστε να μπορείτε να το αδειάζετε εύκολα. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε ότι το εμφανιστήριο γεμίζει με 40L νερού, πράγμα το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μετέπειτα μετακίνησή του

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη θέσετε το εμφανιστήριο σε λειτουργία, αν δεν έχετε τοποθετήσει νερό στο μεσαίο δοχείο.

Κάθε πότε χρειάζονται αλλαγή τα υγρά;

Το υγρό της εμφάνισης θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε μήνα, ενώ της στερέωσης κάθε δύο μήνες. Σημειώστε ότι δεν έχει σημασία αν έχετε εμφανίσει ακτινογραφίες στο μεσοδιάστημα ή όχι

Πόσην ώρα χρειάζομαι για την εμφάνιση;

Αυτό εξαρτάται από την παλαιότητα των υγρών εμφάνισης καθώς επίσης και τη θερμοκρασία τους. Για παράδειγμα. σε υγρό εμφάνισης μιας εβδομάδας, ισχύει προσεγγιστικά ο παρακάτω πίνακας:

Θερμοκρασία Χρόνος εμφάνισης
18oC 5 λεπτά
20oC 4 λεπτά
22oC 3 λεπτά
24oC 2 λεπτά