Αν παρατηρήσετε ότι τα υγρά δε ζεσταίνονται, παρόλο που το εμφανιστήριο είναι στη πρίζα, θα πρέπει να αλλάξετε την αντίστασή του. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθείστε τον παρακάτω οδηγό:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βάλετε την αντίσταση στη πρίζα για δοκιμή, χωρίς να την έχετε βυθίσει σε νερό – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ!

1. Απομακρύντε το μηχάνημα από τη πρίζα. Αδειάστε το μεσαίο δοχείο (νερό) του εμφανιστηρίου emf1
2. Γυρίστε το εμφανιστήριο από τη πίσω πλευρά. Η αντίσταση φαίνεται χαμηλά στο άνοιγμα emf2
3. Χαλαρώστε τη βίδα που κρατάει την αντίσταση στη θέση της. Δε χρειάζεται να τη ξεβιδώσετε εντελώς emf3
4. Τραβήξτε με προσοχή τη παλιά αντίσταση – Μην ανησυχήσετε αν χρειαστεί να βάλετε περισσότερη δύναμη από ό,τι νομίζατε ότι θα χρειαστεί. Προσέξτε μόνο μη σπάσει το γυαλί emf5
5. Βεβαιωθείτε ότι η παλιά αντίσταση δεν έχει θρυμματιστεί μέσα στο εμφανιστήριο.

Τοποθετείστε τη καινούρια αντίσταση στη θέση της:

  • Αποφύγετε επαφή των χεριών με το κρύσταλλο της αντίστασης- αν χρειαστεί, καθαρίστε την με στεγνό πανί
  • Σφίξτε τη βίδα στερέωσης.
  • Ρυθμίστε την αντίσταση στους 22oC.
  • Συμπληρώστε το μεσαίο δοχείο του εμφανιστηρίου με λίγο νερό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια διαροή από την αντίσταση
    emf6

Το εμφανιστήριο είναι και πάλι έτοιμο προς χρήση