Πως ελέγχω τη Moduflex για διαρροές;

https://youtu.be/kTQ0Jbv8ZHo