Τα ακτινολογικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περρισσότερο στην κτηνιατρική πράξη . Σήμερα με την χρήση ψηφιακών εμφανιστηρίων είναι ακόμα ευκολώτερη η λειτουργία τους Η επιλογή για αγορά ακτινολογικού μηχανήματος, μπορεί να γίνει ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες του κτηνιάτρου Αυτά χωρίζονται βσικά σε απλά και υψίσυχνα (Ηigh Frequency) και σε φορητά ή σταθερά. Σήμερα οι περισσότεροι προτιμούν τα υψίσυχνα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης των χρόνων έκθεσης λόγω των δυνατοτήτων της υψίσυχνης γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρονίων.

screen tagSupport
Scroll to Top