• Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε προσιτή η ψηφιακή επεξεργασία της ακτινογραφίας.Επίσης με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία σχετικά με τιην περιβαλλοντική προστασία η χρήση χημικών για την εμφάνιση των ακτινογραφιών καθιστατι ολοένα και δυσκολώτερη. Η δυνατότητα ψηφιακής εμφάνισης και επεξεργασίας ακτινογραφιών διακρίνεται σε 2 κατηγορίες την έμμεση με χρήση ειδικού εμφανιστηρίιου (CR) όπου το εμφανιστήριο διαβάζει την κασέττα πουέχει εκτεθεί στο ακτινολογικό μηχάνημα και μεταδίδει μέσω καλωδίου την εικ΄να στον υπολογιστή και την άμεση εμφάνιση (DR) όπου η κασέττα είναι και ο ψηφιακός ανιχνευτής και μεταδίδει άμεσα με την έκθεση στο ακτνολογικό την εικόνα ασύρματα ή ενσύρματα στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή μέσω ειδικών προγραμμάτων (image Suites) δίνεται η δυνατότηα επεξεργασίας της εικόνας και η ψηφιακή βελτίωση και αναβάθμισης της

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

screen tagSupport
Scroll to Top