Αν κατά την εκκίνηση του αναλυτή ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος από το ηχείο του αναλυτή, έχετε ξεχάσει το drawer ανοιχτό. Τραβήξτε το στην αρχική του θέση και ο ήχος θα σταματήσει