Ακούγεται το μήνυμα λάθους και ο αναλυτής εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα “printer failure”:

Ο αναλυτής έχει εντοπίσει βλάβη στον θερμικό εκτυπωτή. Σε αυτή τη περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να έχει μπλοκάρει το χαρτάκι, εμποδίζοντας τον εκτυπωτή να κινηθεί σωστά. Μπορείτε να καθαρίσετε τον εκτυπωτή από τυχόν υπολείμματα χαρτιού χρησιμοποιώντας ένα μικρό τσιμπιδάκι και στη συνέχεια κλείνοντας και ξανανοίγοντας τον αναλυτή, ή μπορείτε και να αγνοήσετε το μήνυμα (πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο) και να χρησιμοποιήσετε κανονικά τον αναλυτή. Στη δεύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα θα εκτυπώνονται κανονικά στον εξωτερικό σας εκτυπωτή