Εάν έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημά σας (παραπάνω από έξι μήνες), καλό είναι να απομαγνητίσετε πρώτα τη λυχνία πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Για να το κάνετε αυτό, εκτελείτε συνολικά εννέα εξετάσεις:
3 x 50kV στα 5mAs

3 x 70kV στα 5mAs

3 x 100kV στα 5mAs

Ανάμεσα στις εξετάσεις θα πρέπει να αφήνετε περιθώριο τουλάχιστον ενός λεπτού