Οι αναλυτές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους

Αν παρατηρήσετε ότι κάποια ή όλα τα μηχανήματα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, μπορείτε αρχικά να δοκιμάσετε μια επανεκκίνηση. Κλείστε όλα τα μηχανήματα και αποσυνδέστε τον router από τη πρίζα. Στη συνέχεια, ανοίξτε τα μηχανήματα με την εξής σειρά (παραβλέψετε όσα μηχανήματα δεν έχετε στη κατοχή σας):

 1. Router
 2. Snap Reader
 3. QBC Autoreader
 4. Vettest, Vetlyte
 5. Σύστημα IVLS (υπολογιστής)
 6. Lasercyte, Vetstat, UA analyzer

Vettest

 • Από το κεντρικό μενού, πατήστε 5, 7, 4 – Η δεύτερη επιλογή θα πρέπει να γράφει “disable” (Αν όχι, αλλάξτε την)
 • Πατήστε C, 3 και βεβαιωθείτε ότι το βέλος δείχνει το “IDEXX VetConnect”
 • Πατήστε C, 1 και βεβαιωθείτε ότι το βέλος δείχνει το “VetLab Communication”
 • Πατήστε C τρεις φορές για να βρεθείτε και πάλι στο κεντρικό μενού
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επικοινωνίας έχει κουμπώσει καλά στη θέση του (βρίσκεται στη πίσω μεριά του αναλυτή, στη θέση που είναι σημειωμένη ως RS232).
  • Εάν εχετε σύστημα IVLS, αλλά όχι snap reader, το καλώδιο αυτό θα πρέπει να καταλήγει στη σειριακή θύρα του υπολογιστή (κονέκτορας PC9)
  • Αν έχετε εγκατεστημένο snap reader, το καλώδιο αυτό καταλήγει στη πίσω μεριά του snap reader στην υποδοχή που είναι σημειωμένη ως “VT”. Βεβαιωθείτε ότι ο snap reader είναι αναμένος
  • Αν δεν έχετε ούτε IVLS, ούτε snap reader, το καλώδιο αυτό καταλήγει στον αιματολογικό αναλυτή, στην υποδοχή RS232 (κονέκτορας QBC Autoreader – εικόνα 2)

QBC Autoreader

 • Πατήστε το mode μέχρι να δείτε στην οθόνη το “Setup options”
 • Χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να δείτε την επιλογή “VetTest Comm?”
 • Πατήστε το next για να αλλάξετε την επιλογή αυτή σε “Yes”
 • Πατήστε το mode για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επικοινωνίας έχει κουμπώσει καλά στη θέση του (βρίσκεται στη πίσω μεριά του αναλυτή, στη θέση που είναι σημειωμένη ως RS232).
  • Εάν εχετε σύστημα IVLS, αλλά όχι snap reader, το καλώδιο αυτό θα πρέπει να καταλήγει στη σειριακή θύρα του υπολογιστή (κονέκτορας PC9)
  • Αν έχετε εγκατεστημένο snap reader, το καλώδιο αυτό καταλήγει στη πίσω μεριά του snap reader, σε οποιαδήποτε υποδοχή δεν είναι σημειωμένη ως “VT” (εικόνα 3). Βεβαιωθείτε ότι ο snap reader είναι αναμένος
  • Αν δεν έχετε ούτε IVLS, ούτε snap reader, το καλώδιο αυτό καταλήγει στον βιοχημικό αναλυτή, στην υποδοχή RS232 (κονέκτορας Vettest – εικόνα 4)

Vetlyte

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επικοινωνίας έχει κουμπώσει καλά στη θέση του (βρίσκεται στη πίσω αριστερά μεριά του αναλυτή – εικόνα 1).
  • Εάν εχετε σύστημα IVLS, αλλά όχι snap reader, το καλώδιο αυτό θα πρέπει να καταλήγει στη σειριακή θύρα του υπολογιστή (κονέκτορας LC1)
  • Αν έχετε εγκατεστημένο snap reader, το καλώδιο αυτό καταλήγει στη πίσω μεριά του snap reader, σε οποιαδήποτε υποδοχή δεν είναι σημειωμένη ως “VT” (εικόνα 3). Βεβαιωθείτε ότι ο snap reader είναι αναμένος
  • Ο vetlyte ΔΕΝ μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον βιοχημικό αναλυτή

Vetstat

Ο αναλυτής αυτός συνδέεται μόνο με το σύστημα IVLS, και μόνο μέσο θύρας ethernet (εικόνα 5).

 • Εάν έχετε εγκατεστημένο το router της idexx, βεβαιωθείτε ότι ο router είναι ανοιχτός και ότι τα καλώδια βρίσκονται στη θέση τους. Για κάθε καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στο router, θα πρέπει να υπάρχει και ένα led αναμένο στη μπροστινή του μεριά
 • Εάν δεν έχετε το router της idexx, ο vetstat θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη θυρα ethernet του υπολογιστή, μέσο καλωδίου crossover

UA analyzer

O ουρολογικός συνδέεται στον ivls με τη χρήση ειδικού καλωδίου serial to usb. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στον αναλυτή και ότι τα led είναι αναμένα. Στον υπολογιστή συνδέεται σε οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα usb (μπορείτε να δοκιμάσετε να τον τοποθετήσετε και σε άλλη θύρα)

Βοηθητικές εικόνες:

Εικόνα 1: Vetlyte

conn1

Εικόνα 2: QBC Autoreader (στα νεότερα μοντέλα, ο κονέκτορας είναι αρσενικού τύπου)

coon2

Εικόνα 3: Snap Reader. Στη θύρα που είναι σημειωμένη με VT, συνδέεται μόνο ο vettest

conn3

Εικόνα 4: Vettest

conn4

Εικόνα 5: Vetstat. Συνδέεται με το router της idexx με καλώδιο ethernet (δικτύου). Αν συνδέεται απευθείας στον ivls (υπολογιστής), χρειάζεται και ο αντάπτορας για crossover (βλ εικόνα παρακάτω)

conn5

Εικόνα 6: Διάφοροι αντάπτορες (Α: Vetlyte, B: QBC autoreader, Γ: Vettest, Δ: crossover, Ε: LC1, Ζ: καλώδιο για σύνδεση αναλυτών)

conn6

Αφήστε ένα Σχόλιο

screen tagSupport
Scroll to Top