Η σωστή διάγνωση αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.Η Petline ΑΕ έφερε το εργαστήριο στην κλινική απο το 1994 παρουσιάζοντας τους αναλυτές IDEXX δίνοντας στον κτηνίατρο τη δυνατότητα να πάρει στην κλινική την ώρα της επίσκεψης τις πληροφορίες που χρειάζεται για να φροντίσει το κατοικίδιο. Παράλληλα ο κτηνίατρος απέκτησε τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων ,καθώς σύμφωνα με έρευνες τα έσοδα του κτηνιατρείου προέρχονται κατα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απο τις εργαστηριακές εξετάσεις και είναι το κομμάτι εκείνο που μπορεί εύκολα να αυξήσει τα έσοδα του κτηνιάτρου. Οι αναλυτές στην κλινική δίνουν τη δυνατότητα για άμεση διάγνωση και οι ιδιοκτήτες είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το επιπλέον κόστος προκειμένου να πάρουν την καλύτερη φροντίδα για το κατοικίδιο τους.
Η Idexx Laboratories Inc USA διαθέτει πλήρη σειρά αναλυτών και παρέχει συνεχή αναβάθμιση και υποστήριξη παρουσιάζοντας και εξελίσσοντας τον εξοπλισμό σας, παρέχοντας συνέχεια καινούργιες παραμέτρους και προιόντα κάνοντας την επένδυση σας να αξίζει.Όλοι οι αναλυτές IDEXX συνδυάζουν τα αποτελέσματα παρέχοντας στον κτηνίατρο μια ολοκληρωμένη εικόνα και διευκολύνοντας την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη. Μέσα απο προγράμματα υποστήριξης όπως το Vet connect Plus διεκολύνοντας την καθημερινότητα του κτηνιάτρου δίνοντας του τη δυνατότητα για ακόμα καλύτερη παροχή υπηρεσιών

screen tagSupport
Scroll to Top