Οι αιματολογικοί αναλυτές της IDEXX χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ακρίβεια καια ξιοπιστία στα αποτελέσματα χωρίς συμβιβασμούς και αποφευγοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλοι κοινοί αναλυτές στις δύσκολες περιπτώσεις, καθως όλα τα αποτελέσματα είναι βασισμένα σε μετρήσεις και όχι σε υπολογιστικά μοντέλα. Όλοι οι αιματολογικοί αναλυτές δίνουν ένδειξη ή μέτρηση δεικτυοερυθροκυττάρων με στόχο τη διερεύνυση αναιμίας που είναι σημαντικό πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

screen tagSupport
Scroll to Top