Με τον όρο ενδοσκόπηση αναφερόμαστε στην»εσωτερική» εξέταση του κατοικιδίου . Τα είδη εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για αυτές τις εξετάσεις καλύπτονται με τον γενικό όρο ενδοσκόπια αλλά συγκεκριμενοποιούνται ανάλογα και με το είδος της εξέτασης και των εξεταζόμενων οργάνων πχ γαστροσκόπια, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, ωτοσκόπια , ρινοσκόπια κλπ. Ανάλογα με το όργανο που θέλουμε να εξετάσουμε ή να επεμβουμε τα ενδοσκόπια χωρίζονται σε ευκαμπτα και άκαμπτα.

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

screen tagSupport
Scroll to Top