5. Κλείστε το καπάκι του αναλυτή
6. Βάλτε την πιπέτα στο συρταράκι του αναλυτή – μην την αφήνετε πάνω στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

Για να αφαιρέσετε τα φρένα, ακολουθείτε την αντίστροφη διαδικασία:

  1. Αφαιρείτε το καπάκι του αναλυτή
  2. Ξεβιδώνετε και απομακρύνετε τα φρένα
  3. Τοποθετείτε το καπάκι
  4. Συνδέετε την πιπέτα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να ελέγχετε για την ύπαρξη των φρένων και να τα αφαιρείτε πριν θέσετε σε λειτουργία τον αναλυτή σας